Backend programiranje - MySQL i PHP

 • 4 meseca
 • done Sertifikat
 • Lekcija: 157
 • 14,999 rsd 3,999 rsd
Opis kursa

Zašto baš ovaj kurs?

Ako ste neko ko je naučio HTML i CSS, shvatili ste koja su ograničenja kod korišćenja HTML-a, i sada vam je potrebno nešto više, potreban vam je sledeći korak, potrebno vam je znanje za izradu dinamičkog web sajta - na pravom ste mestu!

PHP je jedan od najpopularnijih server-side jezika za izradu dinamičkih web sajtova. Većina web sajtova je razvijena u PHP kodu zato što je ovaj jezik potpuno specijalizovan za razvoj na Webu. Neki od najpoznatijih web sajtova napravljeni baš pomoću PHP jezika su:

 • Facebook  
 • Wikipedia 
 • Yahoo    

Na ovom kursu nećete naučiti samo PHP, već ćete imati jako dobro znanje iz MySql-a. Njihova kombinacija će vam pružiti široke mogućnosti za kreiranje bilo kakvog web sajta. Možete očekivati da zavolite PHP i sve što ovaj skript jezik nosi. Kada jednom uvidite koje su njegove mogućnosti, pitaćete se što nisam ranije upisao ovaj kurs

Kada završite ovaj kurs, uspešno ćete razumeti zašto postoje baze podataka, a što je najbitnije znaćete da komunicirate sa njom preko PHP-a, kako biste iz nje dobili sve što vam je potrebno. 

Kako ovaj kurs sadrži i objektno orijentisani PHP, nakon njega moguće je odmah krenuti prilagodjavanje vašeg znanja u nekom od najpoznatijih framework-a današnjice, kao što su: 

 • Laravel  
 • Yii2   
 • Cake PHP   
 • Symfony 

Kao što ste verovatno primetili, oglasa za poslove PHP programera ima uvek, pogotovo na našim prostorima, tako da kada dobro savladate ovaj kurs, pronalaženje posla vam neće biti problem.

Prosečna plata profesionalca

Prosečna mesečna plata PHP programera je 96.000 rsd.

Šta je potrebno?

 • keyboard_arrow_right Malo dobre volje kao i poznavanje HTML i CSS tehnologija :) Ukoliko ste početnik savetujemo da prvo pohađate Kampster kurs iz Web development-a i zatim Backend.

Koja ću znanja posedovati po završetku?

 • keyboard_arrow_right Šta su to web serveri?
 • keyboard_arrow_right Kako oni funkcionišu sa PHP serverom?
 • keyboard_arrow_right Kako da instalirate i konfigurišete vaš lični server?
 • keyboard_arrow_right Upravljanje datotekama i direktorijumima na serveru
 • keyboard_arrow_right Kompletna sintaksa PHP koda
 • keyboard_arrow_right Sve o PHP promenljivama nizovima operatorima i matematičkim operacijama
 • keyboard_arrow_right Kreiranje template pomoću PHP-a
 • keyboard_arrow_right Kako funkcionišu PHP petlje i kako kontrolisati tok vašeg PHP koda
 • keyboard_arrow_right Sve o PHP funkcijama
 • keyboard_arrow_right Šta su to regularni izrazi?
 • keyboard_arrow_right Bezbednost web sajtova
 • keyboard_arrow_right Slanje email poruka preko PHP-a
 • keyboard_arrow_right Šta su to kolačići a šta sesije?
 • keyboard_arrow_right Šta su to klase a šta objekti i kako ih kreirati?
 • keyboard_arrow_right Šta su to članovi a šta metode?
 • keyboard_arrow_right Nasleđivanje klasa i overriding metoda
 • keyboard_arrow_right Šta su to apstraktne klase a šta interfejsi?
 • keyboard_arrow_right Šta su to baze podataka?
 • keyboard_arrow_right Kompletan vodič kroz interakciju sa bazom podatka
 • keyboard_arrow_right Kompletnu sintaksu Sql upita
 • keyboard_arrow_right Kreiranje baza njenih tabela i kolona
 • keyboard_arrow_right Kako PHP i MySql funkcionišu zajedno?
 • keyboard_arrow_right Najbitnije - kako da razmišljate kao programer?
 • keyboard_arrow_down Detaljan sadržaj možete videti na dnu strane

Potvrde i sertifikati

Svi polaznici dobijaju potvrdu o pohađanju kursa.

Svi polaznici koji uspešno polože kurs dobijaju Sertifikat.

Cena kursa

Promo cena je 3,999 rsd.

Ko je autor kursa?

Velibor Bogdanović: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, na smeru Internet tehnologije, kome nikad nije dosta programiranja pa trenutno pohađa specijalističke studije na smeru Softversko inženjerstvo. 

Trajanje kursa

Kurs traje 4 meseca.

Početak pohađanja kursa vi birate i može biti bilo kog datuma.

Materijal kursa ostaje vam dostupan i po uspešnom završetku kursa - zauvek, tako da se uvek možete podsetiti ili preslišati.

Šta mogu da očekujem?

Po prijemu uplate kurs će vam biti otvoren u roku od 3 radna dana. Tada dobijate potvrdni mejl od naše tehničke podrške, kao i uputstvo za upotrebu Kampster platforme. Kursu možete pristupiti u bilo koje doba, sa računara ili mobilne platforme i pratite ga sledeći tempo koji vam odgovara.

Za mentorstvo i monitoring vašeg učenja zadužen je naš tim, koji je tu da odgovori na sva vaša pitanja, nedoumice i da vam da adekvatne savete za uspešno usvajanje novih znanja i veština. Osim toga, odmah postajete član Kampster zajednice kako biste, ukoliko to želite, mogli da učite u grupi, kao i da potražite pomoć od drugih polaznika ili im pomoć ponudite.

Kako da upišem kurs?

Samo par koraka te deli od kursa:

Korak 1. Prijavi se

Korak 2. Izvrši uplatu

Korak 3. Startuj učenje odmah ili kad god poželiš!

Za više informacija

Tu smo za sva vaša pitanja!

+381 62 777 244

office@thecampster.com

Vojvode Milenka 13, Beograd

Sadržaj kursa
1

Uvod u PHP

 • play_circle_outline

  Šta je u suštini PHP?

 • menu

  HTTP protokol

 • menu

  Web serveri

 • menu

  Browser - Server veza

 • menu

  Brojevi u odgovoru - HTTP response kodovi

 • menu

  Gde se može koristiti PHP?

 • menu

  Razlozi i uloga PHP-a

 • menu

  Instalacija XAMPP-a

2

Osnove PHP-a

 • menu

  Kreiranje prvog PHP fajla

 • play_circle_outline

  Gde i kako se piše PHP kod?

 • menu

  Više o PHP sintaksi

 • menu

  Promenljive u PHP-u

 • menu

  Tipovi podataka

 • menu

  String-ovi

 • menu

  Integer, Float i njihove odgovarajuće funkcije

 • menu

  Proste matematičke operacije i operatori

 • play_circle_outline

  Operatori poređenja i logički operatori

 • menu

  Konstante

 • menu

  Konverzije

3

Nizovi

 • menu

  Nizovi

 • play_circle_outline

  Tipovi nizova

 • menu

  Multidimenzijalni nizovi

 • menu

  Sortiranje elemenata niza

 • menu

  Funkcije spajanja i rastavljanja

 • menu

  Ostale funkcije za nizove

4

Uključivanje eksternih fajlova

 • menu

  Eksterni PHP fajlovi

 • menu

  HTML tagovi <span> i <div>

 • menu

  Kreiranje template-a

 • menu

  Upotrebe PHP-a

 • play_circle_outline

  Ispis u PHP-u

5

Objektno orijentisani PHP

 • play_circle_outline

  Osnove OOP PHP

 • menu

  Šta je klasa?

 • menu

  Kreiranje klasa

 • menu

  Šta je objekat?

 • menu

  Kreiranje objekta

 • menu

  Svojstva

 • menu

  Pristup svojstvu objekta

 • menu

  Objekat vs klasa

6

OOP detaljnije

 • menu

  Vidljivost članova klase

 • menu

  Metode klasa

 • menu

  Rezervisana reč $this

 • play_circle_outline

  Konstruktori

 • menu

  Pristupna funkcija

 • menu

  Kopiranje i uništavanje objekata

 • menu

  Poređenje objekata

 • menu

  Magic metodi

 • menu

  Nasleđivanje

 • menu

  Overriding metoda

 • menu

  Apstraktne klase

 • menu

  Interfejsi

7

Kontrole toka i petlje

 • menu

  Kontrola toka if

 • menu

  Kontrola toka if-else

 • menu

  Drugi oblik strukture if naredbe

 • menu

  Naredba if-elseif-else

 • menu

  Ugnježdavanje

 • play_circle_outline

  Switch

 • play_circle_outline

  While petlja

 • menu

  Do-while

 • play_circle_outline

  For petlja

 • play_circle_outline

  Foreach petlja

 • menu

  Continue i Break naredbe

8

Organizacija koda

 • play_circle_outline

  Funkcije

 • menu

  Globalne i lokalne promenljive

 • menu

  Zadržavanje vrednosti

 • menu

  Super globalne promenljive

 • menu

  Keširanje

 • menu

  Postupak kreiranja stranice za greške (404)

9

Uvod u MySql

 • menu

  Šta je MySql?

 • menu

  Gde se nalazi na lokalnom serveru?

 • play_circle_outline

  Kreiranje baze podataka

 • play_circle_outline

  Kreiranje tabele

 • play_circle_outline

  Primarni i strani ključevi

 • play_circle_outline

  Import i Export baze podataka

 • widgets

  Naša baza podataka

10

PHP i MySql

 • menu

  Konekcija ka bazi iz PHP-a

 • menu

  MySql upiti

 • play_circle_outline

  Select

 • menu

  Distinct

 • play_circle_outline

  Filtriranje podataka WHERE klauzulom

 • menu

  Sortiranje podataka

 • menu

  Agregatne funkcije i aliasi

 • menu

  Like operator

 • menu

  In i Between

 • menu

  Limit

 • menu

  Insert

 • menu

  Update

 • menu

  Delete

11

Napredni MySql

 • menu

  Kako doći do poslednjeg unešenog id-a?

 • menu

  Ubacivanje više zapisa odjednom

 • find_in_page

  PHP Prepared Statements

 • play_circle_outline

  Spajanje tabela i INNER JOIN

 • play_circle_outline

  Ostale vrste spajanja

 • menu

  Grupisanje podataka

 • menu

  Filtriranje HAVING klauzulom

 • widgets

  Pravimo upite

12

Rad sa datumom i vremenom

 • menu

  Datum i vreme

 • menu

  TimeStamps

 • menu

  Kako pronaći vreme u sekundama - timestamp?

 • menu

  Primena mktime() u kombinaciji sa date() funkcijom

 • menu

  Getdate i time funkcija

13

Preuzimanje podataka iz formulara

 • menu

  Kreiranje formulara

 • menu

  GET method

 • menu

  URL kodovanje

 • menu

  POST method

 • menu

  Prenos podataka iz input polja

 • play_circle_outline

  Provera unosa podatka u nekom od polja

 • menu

  PHP_SELF

 • menu

  Prenos sadržaja radio tastera

 • menu

  Prenos sadržaja checkbox-a

 • menu

  Padajuća lista

 • menu

  Skrivena polja

 • menu

  Utvrđivanje web pretraživača i IP-a

 • widgets

  Pravimo formu

14

Regularni izrazi

 • menu

  Provera unosa podataka

 • menu

  Posebni znaci kod regularnih izraza

 • menu

  Džokerski znak

 • menu

  Pravila

 • menu

  Prečice

 • menu

  Karakteristična slova

 • play_circle_outline

  Kako koristiti regularne izraze?

15

Rad sa fajlovima i email-om

 • menu

  Slanje email-a u PHP-u

 • menu

  Upload fajlova

 • menu

  Restrikcije kod upload-a

 • play_circle_outline

  Prekid rada - die()

 • menu

  Kopiranje i menjanje imena

 • menu

  Provera postojanja i brisanje fajlova

16

Kolačići, sesije i skrivena polja

 • menu

  Trajnost podataka

 • menu

  Prenos podataka

 • menu

  Skrivena polja formulara

 • menu

  Stringovi sa upitom

 • menu

  Šta su to kolačići, i kako se kreiraju?

 • play_circle_outline

  Provera postojanja kolačića, uzimanje vrednosti i brisanje

 • menu

  Postavljanje više podataka u jedan kolačić

 • menu

  Sesije

 • menu

  Postavljanje, preuzimanje i brisanje vrednosti iz sesije

17

Bezbednost web sajtova

 • menu

  Problem sigurnosnih rupa

 • menu

  SQL Injection

 • menu

  Sql - zloupotreba "or"

 • play_circle_outline

  Sigurnosni problem logovanja

 • menu

  Takozvani slepi SQL (Blind SQL)

 • menu

  Uzastopni upiti

 • menu

  Šta treba zaštititi?

 • menu

  Parametrizacija

 • menu

  Whitelisting

 • menu

  Blacklisting

 • menu

  Kodiranje podataka

 • menu

  Dobra praksa pri razvoju aplikacije

18

Upravljanje datotekama i direktorijumima

 • menu

  Datoteke

 • menu

  Upisivanje i čitanje podataka

 • menu

  Otvaranje datoteke

 • menu

  Zatvaranje datoteke

 • menu

  Čitanje datoteke

 • menu

  Detektovanje kraja sadržaja

 • menu

  Učitavanje niza iz datoteke

 • menu

  Upis u datoteku

 • menu

  Svojstva vezana za vreme, vlasništvo i dozvole

 • play_circle_outline

  Rad sa datotekama

widgets

Završni zadatak

Završni zadatak nam služi da utvrdimo znanje koje smo stekli na kursu i to vam je poslednja prepreka. Potrudite se da ga dobro uradite i bićete nagrađeni!
Prosečno potrebno vreme za izradu: 480 min