Hemija bez muke za 7. razred

Ocena kursa: 4.8 (od 12 Kampstera)

 • 3 meseca
 • Sertifikat
 • Lekcija: 46
 • 11999 rsd 1999 rsd
Opis kursa

Zašto baš ovaj kurs?

Da hemija ne bi bila teška odlučili smo da napravimo kurs Hemija bez muke za 7. razred koji će vam pomoći da savladate osnove hemije. Hemija je svuda oko nas i to je jedan od razloga zašto je važno da je učimo. Na ovaj način saznajemo od čega su izgrađeni predmeti oko nas koje koristimo u svakodnevnom životu.

Lekcije su osmišljene tako da povezuju hemijske pojmove sa svakodnevnicom. Kurs Hemija bez muke za 7. razred obuhvataju mape pojmova koje služe za bolje povezivanje gradiva i razvijaju fotografsko pamćenje.

Prosečna plata profesionalca

Profesor hemije mesečno zarađuje oko 50.000 rsd. Samo od privatnih časova mesečno može da zaradi do 30.000 rsd.

Šta je potrebno?

 • keyboard_arrow_right osnovno poznavanje rada na računaru
 • keyboard_arrow_right volja za učenjem i napredovanjem

Koja ću znanja posedovati po završetku?

 • keyboard_arrow_right Razvoj funkcionalne hemijske pismenosti
 • keyboard_arrow_right Razumevanje promena i pojava u prirodi
 • keyboard_arrow_right Sposobnost komunikacije služeći se hemijskim terminima simbolima formulama i jednačinama
 • keyboard_arrow_right Razvijena sposobnost za rešavanje teorijskih problema
 • keyboard_arrow_right Razvijeno logičko apstraktno i kritičko mišljenje
 • keyboard_arrow_right Razvijena svest o sopstevnim saznanjima i sposobnostima i daljoj profesionalnoj orijentaciji
 • keyboard_arrow_down Detaljan sadržaj možete videti na dnu strane

Potvrde i sertifikati

Svi polaznici koji uspešno polože kurs dobijaju:

 • Potvrdu o pohađanju kursa
 • Sertifikat na srpskom jeziku
 • Sertifikat na engleskom jeziku

Cena kursa

Promo cena je 1999 rsd.

Ko je autor kursa?

Autorka kursa Hemija bez muke za 7. razred je Jovana Divić, apsolventkinja Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu studijskog programa nastava hemije. Jedna je od autorki istraživačkog rada “Identifikovanje miskoncepcija učenika u oblasti Kiseline, baze i soli i otkanjanje tih miskoncepcija demonstracionom metodom i primenom epizoda iz istorije hemije“ na kojem je radila kao student - istraživač u okviru kursa „Školska praksa i istraživački rad“. Veliki je ljubitelj plesa, prvenstveno salse. U slobodno vreme bavi se čitanjem knjiga iz oblasti moderne psihologije. 

Trajanje kursa

Kurs traje 3 meseca.

Bilo da kupite jedan ili više kurseva svaki od njih možete startovati kad god vi odlučite, nezavisno od datuma kupovine! Danas, kroz mesec dana, sledeće godina - datum startovanja kursa birate vi!

Materijal kursa ostaje vam dostupan i po uspešnom završetku kursa - zauvek.

Šta mogu da očekujem?

Po prijemu uplate kurs će vam biti otvoren u roku od 3 radna dana. Kursu možete pristupiti u bilo koje doba, sa računara, mobilnog, tableta i pratite ga sledeći tempo koji vam odgovara.

Za mentorstvo i monitoring vašeg učenja zadužen je naš tim, koji je tu da odgovori na sva vaša pitanja, nedoumice i da vam da adekvatne savete za uspešno usvajanje novih znanja i veština.

Kako da upišem kurs?

Samo par koraka te deli od kursa:

Korak 1. Prijavi se

Korak 2. Izvrši uplatu

Korak 3. Startuj učenje odmah ili kad god poželiš!

Za više informacija

Tu smo za sva vaša pitanja!

+381 62 777 244

office@thecampster.com

Vojvode Milenka 13, Beograd

Sadržaj kursa
1

Hemija i njen značaj

 • Odakle hemija i zašto baš hemija?

  14 min

 • Šta hemija proučava?

  9 min

2

Osnovni hemijski pojmovi

 • Materija i supstanca

  11 min

 • Fizička i hemijska svojstva supstanci

  10 min

 • Promene se dešavaju uvek i svuda

  5 min

 • Od čistih supstanci do jedinjenja

  4 min

 • Šta su smeše?

  10 min

 • Kako razdvojiti sastojke smeše?

  3 min

 • Odlivanje, ceđenje i ekstrakcija

  3 min

 • Razdvajanje homogenih sastojaka smeše

  9 min

3

Struktura hemijske supstance

 • Najmanja čestica zvana atom

  10 min

 • Kako su nastali hemijski simboli?

  4 min

 • Kako izgleda atom?

  9 min

 • Atomski i maseni broj

  2 min

 • Koliko elementarnih čestica ima atom natrijuma?

  1 min

 • Izotopi

  7 min

 • Relativna atomska masa

  2 min

 • Elektronski omotač

  6 min

 • Nastanak Periodnog sistema elemenata

  3 min

 • Šta nam govori Periodni sistem elemenata?

  10 min

 • Zašto su atomi plemenitih gasova nereaktivni?

  5 min

 • Formiranje kovalentne veze

  6 min

 • Kako nastaje kovalentna veza u molekulu koji sadrži više od dva atoma?

  5 min

 • Dvostruka i trostruka kovalentna veza

  7 min

 • Molekuli i hemijske formule

  8 min

 • Kako nastaje kuhinjska so?

  4 min

 • Sposobnost = moć = valenca

  3 min

 • Kako odrediti valencu?

  10 min

 • Relativna molekulska masa

  9 min

 • Atomske kristalne rešetke

  4 min

 • Molekulske i jonske kristalne rešetke

  4 min

4

Homogene smeše – rastvori

 • Rastvori

  10 min

 • Zašto se kuhinjska so rastvara u vodi, ali ne i benzinu?

  2 min

 • Rastvorljivost

  8 min

 • O čemu govori procentni sastav rastvora?

  5 min

 • Značaj vode za živi svet

  8 min

5

Hemijske reakcije i izračunavanja

 • Hemijske reakcije

  11 min

 • Analiza ili sinteza?

  8 min

 • Hemijske jednačine

  12 min

 • Važnost merenja

  4 min

 • Postavljanje zakona

  3 min

 • Zakon održanja mase

  8 min

 • Zakon stalnih masenih odnosa

  8 min

 • Slavimo mol

  4 min

 • Molarna masa

  9 min

 • Izračunavanja u hemiji. Stehiometrija

  8 min

6

Završni test

 • Završni test

7

Završni zadatak

 • Završni zadatak