Civilna odbrana

Kao neophodni deo bezbednosne politike države, civilna odbrana je zasnovana na bilateralnoj i multilateralnoj saradnji, ali mora i da funkcioniše na svim nivoima unutar države. Naučite, obnovite ili dopunite svoje znanje iz ove važne oblasti uz naše predavače!

Pronađeno predavača: 0

Kako funkcioniše?

 • Odaberi svog predavača
 • Pitaj sve što te interesuje
 • Uplati i zakaži čas
 • Pohađaj svoj čas
 • Oceni predavača

Gde se održavaju časovi?

 • Zoom
 • Google Meet (Google Hangouts)
 • Skype
 • Viber
 • WhatsApp
 • ili gde dogovorite sa predavačem