Kampster vesti

IPSOS potvrdio: Kampster je najpopularnija onlajn platforma za učenje i razvoj savremenih tržišnih veština

Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

IPSOS potvrdio: Kampster je najpopularnija onlajn platforma za učenje i razvoj savremenih tržišnih veština

Tokom oktobra meseca sprovedeno je opsežno istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku za urbanu onlajn populaciju u Srbiji uzrasta od 18 do 55 godina koje je u 79% potvrdilo da je Kampster najpopularnija platforma za e-učenje, sticanje kvalitetnog i praktičnog znanja, ali i traženih tržišnih veština.

Istraživanje je sproveo IPSOS koji dugi niz godina radi na analizi pouzdanih informacija, sa ciljem pružanja prave slike za razumevanje tržišnih trendova i ljudi u celini. 

Čak ⅔ populacije svesno da je pohađanje kurseva jedini put za napredovanje u karijeri

Rezultati istraživanja pokazali su visok stepen interesovanja anketirane populacije za pohađanje onlajn kurseva koji obezbeđuju napredovanje u poslu, dodatno stručno obrazovanje i lično usavrsavanje sa ciljem sticanja novih znanja, veština i sposobnosti. 

Interesantno je napomenuti da 64% populacije zainteresovane za pohađanje kurseva čine obrazovani i poslovni ljudi koji su svesni važnosti celoživotnog obrazovanja, neformalnog stručnog usavršavanja i efikasnosti brzog i lakog osoposobljavanja kakvo i dobijaju na Kampster onlajn platformi. Značajan procenat je među ovom populacijom istakao i želju za promenom posla, prekvalifikacijom i dokvalifikacijom, pa se u tom aspektu kao najpopularniji kursevi izdvajaju kursevi jezika, kursevi za programiranje, marketing, Microsoft Office i lični razvoj.

Posebno smo ponosni na istraživačke podatke među mladima uzrasta od 18 - 25 godina koji navode da su 4 puta više zainteresovani za nastavak usavršavanja na Kampster platformi u odnosu na druge platforme. Savremeni interfejs platforme, gejmifokovani pristup i lakoća pristupa samo su neke od glavnih razloga zašto se mladi pre odlučuju za učenje na Kampsteru.

Benefiti učenja na Kampster platformi ključni su za uspeh onlajn edukacije

Podaci pokazuju da bi se korisnici koji su pohađali barem jedan Kampster kurs u prethodnih godinu dana 78% češće odlučili za Kampster kurseve zbog raznovrsnosti ponude, stručnih predavača, interaktivnog sistema učenja i pristupačnosti cena, dok se kao glavni benefiti učenja na Kampster onlajn platformi izdavaju:

  • interakcija sa mentorom (česta i kontinuirana)
  • dostupnost testova i provera znanja na svakom koraku procesa učenja
  • dostupnost foruma kao mesta komunikacije svih polaznika, razmene ideja, znanja, korisnih materijala 
  • kombinovanje nastavnog materijala svih multimedijalnih oblika
  • dobijanje sertifikata na dva jezika (srpski i engleski)
  • postojanje motivacionih bustera tokom učenja
  • posedovanje sistema koji nagrađuje znanje
  • gejmifikovan pristup koji podstiče na rad
  • sistem podsećanja na učenje

Da je učenje na Kampsteru zanimljivo, lako i motivišuće potvrđuju i IPSOS podaci koji pokazuju da je u toku istraživanja čak 40% anketiranih pohađalo trenutno barem jedan kurs, 21% dva, a 13% čak 3 kursa. 

Značajno je i istaći da je čak 52% anketiranih navelo da ništa ne bi promenili na Kampster platformi i da im se sve dopada u vezi sa Kampster kursevima. 

Kampster nije samo platforma, Kampster je zajednica!

Ako ste među onim koji vole da uče u grupi, kroz diskusiju, saradnju i druženje, Kampster zajednica je mesto gde ste i polaznik, i kolega i prijatelj. Na jedan klik ste od povezivanja sa mentorima kurseva i polaznicima koji imaju ista interesovanja kao vi, dele sa vama korisne savete za učenje, linkove i resurse, kao i dodatna objašnjenja za bolje i efikasnije razumevanje gradiva. Zar ovakvog učenje nije uživanje? Pročitajte iskustva naših polaznika i uverićete se da je Kampster najbolje mesto za vaš razvoj.

Navedeno potvrđuju i zvanični IPSOS podaci gde više od 70% anketirane populacije navodi da će u budućnosti sigurno upisati naše kurseve. Zato Kampster zajednica neprestano raste i danas broji preko 250.000 korisnika

Pravo je vreme da nam se i vi pridružite i i odaberite za sebe pravi kurs/kurseve koji će vam omogućiti da zablistate na privatnom ili poslovnom planu.

2021-11-01

Autor: Kampster Admin Kampster tim · Kampster d.o.o

Administrator Kampster zajednice.

Imate pitanja za Kampster? Javite se: