Образование и бизнес съвети

Отношенията с вашия началник са половината от успеха - помогнете на началника си да разбере обстоятелствата и положението ви

C

Campster Admin

Отношенията с вашия началник са половината от успеха - помогнете на началника си да разбере обстоятелствата и положението ви

В ерата на онлайн бизнеса във времето на глобална несигурност междуличностните отношения са под голям натиск. От друга страна, взаимоотношенията ни с другите са един от редките аспекти от живота ни, върху които можем пряко да влияем в този момент. Ето защо сме подготвили съвет за вас, който се отнася преди всичко до отношенията ви с вашия началник. Важно е да работите върху тази връзка, защото тя влияе върху живота ви всеки ден.

Време е за един съвет, който със сигурност ще ви помогне да работите в по-здравословна среда и ще улесни ежедневието ви в дългосрочен план. Когато се опитвате да съчетаете личния си живот с работата, е много полезно да имате подкрепящ началник, който проявява разбиране.

А ако началникът не проявява разбиране?

Вашите права

Първо, изяснете какви са правата ви като служител: по отношение на платен отпуск, родителски права или алтернативни бизнес договорености? Често се случва да имаме права, за които не сме наясно и следователно не ги използваме. Не попадайте в този капан. Ваша отговорност е да бъдете информирани за вашите права. Прочетете отново договора си. Попитайте по-възрастни колеги. Само когато знаете правата си, можете да ги отстоявате.

Лична среща

Второ, ако имате доверие на своя началник, организирайте среща на четири очи с него и бъдете честни и прозрачни относно вашите очаквания. Възможно е началниците ви просто да не разбират всички отговорности, с които се сблъсквате. Имайте предвид - вероятно и вие не разбирате всичко, пред което е изправен шефът ви всеки ден. Индивидуалните срещи са чудесна възможност за изясняване на някои ситуации.

Проявете разбиране

Вие също проявете разбиране към вашия началник - по същия начин, по който искате той да се отнесе към вас. При сегашните обстоятелства не е лесно да бъдеш мениджър и е вероятно да не сте наясно с някои от предизвикателствата, пред които е изправен той. Информираността за тези аспекти на отношенията влияе върху работата и ежедневието ви. Разговори като този могат да доведат до разбирането, че той е трудолюбив и зает човек, който ежедневно се сблъсква с различни предизвикателства. Бихте предпочели да работите с такъв човек, нали? Опитайте, няма какво да губите.

Предложете решение

Накрая подгответе предложение (или няколко предложения). По-вероятно е началниците да се съгласят с конкретно предложение, отколкото сухо представяне на проблема. И това е съвсем логично, поставете се в тяхното положение - бихте ли предпочели да седите и да слушате нечие неизчерпаемо изброяване на проблеми и пропуски или по-скоро предпочитате някой да ви каже - ето какво предлагам да коригираме, за да не се случват такива пропуски / за да функционира по-добре офисът ... Предпочитате второто, нали? Същото се отнася и за шефовете ви :)

За да накарате шефа си да разбере и подкрепи вашите нужди, трябва да провеждате честни, редовни и директни разговори. Ако желаете да проведете такъв диалог, е по-вероятно да получите подкрепата, която търсите.

В офертата на Kampster има курсове, които могат да ви помогнат да придобиете умения, които ще улеснят този процес за вас:

Асертивна комуникация и преговори

Обслужване на клиенти - Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

2021-02-22

C

Автор: Campster Admin

Имате ли въпроси за Campster? Моля, влезте: