Кампстър мотивация

Попитайте професор или попитайте Google: какво е бъдещето на образованието?

Ana Ranitovic Основател - Campster

Попитайте професор или попитайте Google: какво е бъдещето на образованието?

Анна е преподавала в 7 образователни системи по цял свят, от Испания до Южна Корея. В извънредната ситуация, в която се намират всички държави, нейните заключения и размисли за бъдещето на образованието поставят нови, важни въпроси и предлагат интересни перспективи. 👇


Големи промени в обществото, бизнеса и технологиите се случват, когато неочаквани събития ни насърчават да променим нещо и да разчитаме на иновации. Пандемията от Ковид-19 представлява такова събитие, което ускори глобалното разпространение и приемане на онлайн обучението и за кратко време го превърна в незаменимо в много части на света - особено в общества, където преди това е било в съвсем начален етап на развитие. 

Знаем, че тази криза ще промени различни аспекти от живота ни по много начини. Начинът, по който се образоваме, вече се променя - но в каква посока? 


1.Мотивацията е централният въпрос на ученето: това, което научаваме с удоволствие, никога не забравяме

Въпреки че това беше изключително бурна година, когато говорим за образование и много други области, някои неща не са се променили, а само се потвърдиха: образованието трябва да се фокусира върху мотивацията на учениците - да се научат да бъдат ефективни. 

Често говоря за мотивация :) и често питам дали хората днес в дигиталната епоха, където информацията е лесно достъпна, се нуждаят от повече мотивация за учене, отколкото преди? Мотивацията е еднакво необходима, защото всяко начало е трудно и изисква усилия. Това, което се е променило е, че някога информацията е била едва налична, а сега сме отишли от другата страна и информацията е твърде много. 

Да стигнете до това, от което се нуждаете и да намерите смисъла в лавината информация изисква много усилия. Затова мисля, че днес добрите преподаватели, образователни програми и платформи са толкова важни, колкото и преди, което означава, че те представят правилната информация за вас по правилния начин, в правилния ред и ви помагат да я осмислите и систематизирате.

Подобно на много стартиране компании, Кампстър е създадена поради необходимостта да се реши проблем - а за нас това беше просто въпрос на мотивация. Затова при създаването на платформата Кампстър взехме най-добрите практики от ученето на живо и увеличихме ефекта от него с помощта на мощни цифрови инструменти и алгоритми, за да направим ученето по-лесно, забавно и мотивиращо за нашите потребители. 

2. Социално взаимодействие - към кого се обръщаме, когато искаме да научим нещо ново?

Източник: Диаграма, взета от публикацията How the workforce learns, Degreed, 2016

Когато на работа искаме да научим нещо ново, какво първо ще направим? Според Харвард Бизнес Ревю 69% от служителите първо ще попитат своя ръководител или наставник, а 55% от тях ще потърсят помощ от колеги. И това е добър . Доказано е, че се учим най-добре един от друг. 

Компаниите, които насърчават учене сред служителите си, са по-успешни, а студентите, които се учат в среди, където си помагат взаимно и споделят знания, постигат като цяло по-добри резултати. Ето защо сътрудничеството и комуникацията са добри както за индивида, така и за цялата група - студенти, следващият път, когато колега не иска да споделя записките си с вас, му напомнете тази информация!:) 

Защо е така? Когато успеем да приложим концепция или проблем или да го обясним на друг, тогава знаем, че сме ги усвоили. Второ, ние сме социални същества. Когато учебният процес е проектиран да има социално взаимодействие и партньорска подкрепа в основата си, той ни превръща от пасивни получатели на знания в активни студенти и сътрудници. Трето, в този контекст смятаме, че другите ни „виждат“ и че нашето присъствие и принос са значителни. Това създава един вид положителен партньорски натиск, който е изключително мотивиращ. В онлайн контекст, където сме сами пред компютъра си, това е още по-важно. 

Пандемията и опитът с онлайн образованието през последните шест месеца повече от всякога предполагат необходимостта от социално взаимодействие по време на ученето.


3. Принцип на златокоска - нито лесно, нито трудно, а правилно!

Един от основните недостатъци на ученето на живо е, че лекторът обикновено няма време да се посвети на всеки ученик поотделно. Във всяка група има ученици, които имат по-малко знания и се нуждаят от повече време, за да овладеят дадена тема, както и ученици, които се отегчават, защото част от материала вече им е известен или учат по-бързо. Това е напълно естествено, но това елиминира шанса да се помогне на всеки индивид да достигне пълния си потенциал. Когато сме изправени пред задача, която изглежда твърде лесна или твърде трудна за нас, когато сме в група твърде много зад или твърде много пред другите, тя оказва негативно влияние върху мотивацията ни. Трудността на задачата и темпото на приемане на нови знания трябва да бъдат точно както трябва, за да постигнем оптимални резултати. 

В Кампстър използваме технология, която адаптира част от материала към всеки потребител поотделно, разпознава слабите и силни му страни. В момента има много компании, които работят по това и с по-нататъшното развитие на изкуствения интелект, тази функционалност ще се подобри значително с течение на времето. 


4. Може ли онлайн обучението да замени ученето на живо? 

От началото на пандемията често се сблъсквам с този проблем.

Oпит ви казва, че не мисля и че трябва да се стремим към него - контактът на живо, енергията и връзката, която носи със себе си, са незаменими. И все пак образованието на живо също не може да замени онлайн образованието, както имахме възможност да се уверим през тази година. Освен това, поради нарастващата автоматизация и промените на пазара на труда, а оттам и голямата нужда от допълнителна квалификация или преквалификация на работниците, необходимостта от качествено образование ще се увеличи.  

Само онлайн образованието може адекватно да отговори на тези нужди и да предостави знания на всеки, който се нуждае, дори и да е далеч от центъра на знанието - но само ако е проектирано в съответствие с психологическите аспекти на ученето и зачитането на човешките нужди за жив контакт и застъпване. 

Вярвам, че технологията е инструмент, чрез който можем да подобрим представянето си, а не нещо, което някога може да замени контактите на живо и добрите учители. 


... тогава какво е бъдещето на образованието?

Днес се очаква да се учим постоянно и да се образоваме от различни области. В света вече образованието включва не само професионални знания, а акцентът е върху развитието на критично мислене, интерпретация и системен поглед върху нещата, както и меки умения - умения за комуникация, сътрудничество, проявяване на емпатия. В бъдеще, с развитието на изкуствен интелект и автоматизирани системи, които могат да ни заменят в много рутинни работни места, определени знания и умения ще бъдат все по-важни и значими. 

Едно от големите предимства на ученето днес е, че имаме огромно количество ресурси на наше разположение, можем да комбинираме присъственото и онлайн образованието и да извлечем най-доброто от двата модела.

Така че давайте напред, изберете вашите начини и платформи, за да учите и обогатите ежедневието си с нови знания!

Успех! 😊💪💪


 

2020-11-30

Автор: Ana Ranitovic Основател - Campster

Анна е съосновател на Кампстер и специалист по социално въздействие в Университета в Гронинген в Нидерландия. Завършва социология във Философския факултет в Белград и получава докторска степен от Оксфордския университет със стипендия „Chevening“ и „Clarendon“. Досега тя е преподавала в 7 образователни системи в цял свят, от Испания до Южна Корея. Тя е насочила дългогодишния си опит към създаването на социално полезни проекти и винаги е отворена за нови идеи.

Имате ли въпроси за Ana? Моля, влезте: