Кампстър новини

Хубава новина: Campster получи награда - Най-добър неакадемичен преподавател

C

Campster Admin

Хубава новина: Campster получи награда - Най-добър неакадемичен преподавател

В рамките на Форума за развитие на таланти на АФА 2022 беше организиран награден конкурс в няколко значими категории. Право на участие имаха всички стопански субекти или организации, които по някакъв начин насърчават създаването и развитието на таланти, т.е. различните програми, чрез които образователният и бизнес секторът насърчава напредъка.

Сред многобройните кандидати Campster се открои на първо място в категорията „Най-добър неакадемичен преподавател“. Браво на всички нас 🥳

Това е списъкът на победителите в конкурса на AFA:

  • Най-добра компания за развитие на таланти — IKEA Сърбия
  • Програма за най-добри младежки практики — Generali Insurance Сърбия
  • Най-добра програма за допълнително обучение на служителите — Mercator-S
  • Най-добър пример за партньорство между компании и преподаватели — Huawei Tech
  • Най-добър неакадемичен преподавател — Campster
  • Най-добра инициатива за таланти — Mercator-S
  • Топ Ментор — Саня Миладинович, ПепсиКо
  • Специална награда за развитие на студенти, Job-ready — Весна Дамнянович, FON

Радваме се, че се озовахме сред бизнесмени, които непрекъснато работят за укрепване на бизнес и маркетинговите компетенции, разширяване на осведомеността за важността на непрекъснатото обучение и укрепване на доверието на младите хора да продължат в посока развиване на своите умения, знания и таланти.

Тазгодишният форум за развитие на таланти на АФА 2022 бе домакин на някои от известните световни имена в областта на образованието, включително Кимо Лехдевирта, посланик от Финдалндия, който подчерта някои от ключовите предимства на уникалната финландската образователна система. 

Знаете ли къде се крие нейната тайна? 

В подхода, който напълно следи индивидуалните характеристики на всеки ученик. Финландия няма стандартизирани тестове и всички ученици се оценяват индивидуално, освен това, в един клас преподават двама или дори трима учители, които се допълват и помагат на ученици, които не са усвоили определена част от материала.

Методологията на добрите практики се прилага и от нас в Campster! Чрез форумите и проучвателната група участниците в Campster имат възможност да учат в общност, да се насърчават взаимно да напредват и да говорят с авторите на курсове и ментори, които им помагат да овладеят материала по-бързо и по-лесно. Опитайте и достигнете с нас резултатите, които обещаваме 😀

Форумът организира и студентски дебат на тема „Ние вярваме, че отговорността за създаването и развитието на таланти е повече на работодателите, отколкото в образователния сектор“, в рамките на който участваха студенти от Икономическия факултет и Факултета по организационни науки на Белградския университет, които очертаха значението на неформалното образование и ученето през целия живот.

Вече сте наясно с факта, че програмите за неформално образование са модел на образование, който дава конкретни и практически знания, които можете веднага да приложите на практика. А къде бихте намерили най-добрите курсове, ако не в офертата на най-добрия неакадемичен преподавател - Campster! 😀

Присъединете се към нас и намерете най-добрите курсове за себе си.

2022-05-05

C

Автор: Campster Admin

Имате ли въпроси за Campster? Моля, влезте: