Кампстър новини

Раздвижваме границите на онлайн образованието: Campster въвежда адаптивна система за обучение с подкрепата на Фонда за иновации

C

Campster Admin

Раздвижваме границите на онлайн образованието: Campster въвежда адаптивна система за обучение с подкрепата на Фонда за иновации

Забелязвайки недостатъците на онлайн курсовете, беше разработена методологията Campster, която се фокусира върху засилване на мотивацията на курсистите за завършване на образованието и придобиване на пазарно ориентирани знания и умения.

За да се постигне тази цел, беше необходимо да се създаде учебна екосистема, която да подкрепя потребителите в учебния процес и да им гарантира успех в ученето. Тъй като процентът на завършване на курсовете на платформата Campster е цели 3 пъти по-висок от стандартния показател, можем с гордост да кажем, че сме успели в това. Постижението освен това ни осигури попътен вятър да популяризираме още повече Campster!.

С подкрепата на Фонда за иновационна дейност на Република Сърбия, в рамките на Програмата за ранно развитие, Campster стартира разработването на адаптивна система за обучение - AI tutor.

Какво означава адаптивна система за обучение?

Адаптивната система за онлайн обучение се счита за върхът на обучението във виртуална среда, тъй като осигурява максимална адаптация на учебния поток към всеки ученик, неговите навици и личност. Ключовият проблем, на който Campster AI tutor цели да отговори, е липсата на мотивационни, социално-емоционални и психологически аспекти на онлайн обучението.

Статистиката показва, че средно само 10% от потребителите на всички световни учебни платформи започват и завършват онлайн курс. Това означава, че само 1 от 10 участници в световен мащаб действително придобиват представените знания и умения чрез курса. Тези данни не само говорят за необходимостта от преработване на процеса на обучение, но също така апелират към необходимостта от регистриране на индивидуалните критични точки, които карат ученика да се откаже.

Какво предоставя Campster AI tutor за участниците?

За да премахнем тези проблеми и да доближим процеса на онлайн обучение до идеала, ние започнахме да работим върху приложение за AI tutor (обучител), което решава два ключови проблема:

  • Създава интерактивна среда за насърчаване на мотивацията за учене.
  • Създава персонализиран учебен поток с цел насочване на потребителите през стъпките на обучение и предизвикателства за постигане на резултати от обучението.

Campster AI tutor ще има задачата да създаде персонализирано учебно пътуване за всеки ученик, да създаде учебни предизвикателства, които са достатъчно трудни, за да поддържат учениците мотивирани, но и достатъчно постижими, за да не се отказват от тях.

Целият екип на Campster работи усърдно по разработването на адаптивната методология и система за обучение.

И най-важното - адаптивното обучение ще осигури на участниците в курсовете на Campster непрекъснато практикуване на придобитите умения, а това е най-важната стъпка в образованието, нали?

2021-10-09

C

Автор: Campster Admin

Имате ли въпроси за Campster? Моля, влезте: