Campster motivacija

Pitaj profesora ili pitaj Google: što je budućnost obrazovanja?

Ana Ranitović Osnivač - Campster

Pitaj profesora ili pitaj Google: što je budućnost obrazovanja?

Do sada je učila i predavala u 7 obrazovnih sustava širom svijeta, od Španjolske do Južne Koreje. U specifičnom trenutku koji je pogodio cijeli svijet, njezini zaključci i razmišljanja o budućnosti obrazovanja otvaraju nova, važna pitanja i nude zanimljive perspektive. 👇


Velike promjene u društvu, poslovanju i tehnologiji nastaju kad nas neočekivani događaji potaknu na promjene i inovacije. Pandemija Covid 19 predstavlja jedan takav događaj koji je ubrzao globalno širenje i prihvaćanje online učenja, i ono je gotovo preko noći postalo nezamjenjivo u mnogim dijelovima svijeta - posebno u društvima gdje je prethodno bilo tek u povoju. 

Znamo da će ova kriza izmijeniti razne aspekte naših života na mnogo načina. Način na koji se educiramo se već mijenja - ali u kojem pravcu? 


1. Motivacija je centralno pitanje učenja: ono što naučimo sa zadovoljstvom, nikad ne zaboravljamo

Iako je ovo bila izuzetno kaotična godina kad govorimo o obrazovanju, i o mnogim drugim područjima, neke stvari se ipak nisu promijenile, već samo potvrdile: edukacija mora u svoj fokus staviti motivaciju učenika - kako bi učenje bilo efektivno. 

Pošto često govorim o motivaciji :) često me i pitaju je li ljudima danas u digitalnom dobu, gdje se informacije nalaze nadohvat ruke, potrebno više motivacije za učenje nego ranije? Motivacija je podjednako potrebna, jer je svaki početak težak i zahtijeva napor. Ono što se promijenilo je da su nekad prije informacije bile teško dostupne, a sad smo otišli na drugu stranu i informacija ima previše. 

Doći do onoga što vam je potrebno, napraviti smisao, zahtijeva veliki napor. Samim tim, danas su odlični predavači, edukativni programi i platforme podjednako važni kao i ranije, a to znači da nam prave informacije predstave na pravi način, pravim redoslijedom i pomognu da ih usvojimo i posložime u jedan sustav.  

Kao i mnoge startup kompanije, Campster je nastao uslijed potrebe da se riješi neki problem - a za nas to je bilo upravo pitanje motivacije.  Pri kreiranju Campster platforme uzeli smo najbolje prakse iz učenja uživo i efekte uvećali uz pomoć moćnih digitalnih alata i algoritama, kako bismo učenje učinili lakšim, zabavnim i motivirajućim za naše korisnike.

2. Socijalna interakcija - kome se okrećemo kad želimo naučiti nešto novo?

Izvor: Dijagram preuzet iz publikacije How the workforce learns, Degreed, 2016

Kad na poslu želimo naučiti nešto novo, što prvo radimo? Prema Harvard Business Review, 69% zaposlenih će prvo pitati svojeg nadređenog ili svojeg mentora, a njih 55% će tražiti pomoć od kolega. I to je dobra stvar. Dokazano je da najbolje učimo jedni od drugih. 

Kompanije koje potiču učenje među zaposlenima su uspješnije, a učenici i studenti koji uče u sredinama gdje si međusobno pomažu i dijele znanje postižu sveukupno bolje rezultate. Dakle, suradnja i komunikacija su dobri i za pojedinca i za cijelu grupu - studenti, sljedeći put kad neki kolega ne bude htio podijeliti skripte s vama podsjetite ga na ovaj podatak! :)  

Zašto je to tako? Kad uspijemo neki koncept ili problem primijeniti ili ga objasniti drugima, tad znamo da smo ga savladali. Drugo, mi smo društvena bića. Kad je proces učenja osmišljen tako da u svojoj jezgri ima socijalnu interakciju i vršnjačku podršku, to nas od pasivnih primatelja znanja pretvara u aktivne učenike i suradnike. Treće, osjećajamo se kao da nas drugi “vide” i da su naše prisutnost i doprinos značajni. To stvara jednu vrstu pozitivnog vršnjačkog pritiska što je izuzetno motivirajuće. U online kontekstu, gdje smo sami ispred svojeg računala, ovo je još značajnije.  

Pandemija i iskustva s online obrazovanjem posljednjih šest mjeseci više nego ikad ukazuju na potrebu za socijalnom interakcijom tijekom učenja.


3. Zlatokosin princip  - ni prelako, ni preteško, već baš kako treba!

Jedan od glavnih nedostataka učenja uživo je što predavač najčešće nema vremena svakom učeniku se individualno posvetiti. U svakoj grupi ima učenika koji imaju manje predznanja, pa im je potrebno više vremena kako bi savladali neku temu, kao i učenika koji se dosađuju, jer dio gradiva već znaju ili brže usvajaju. To je potpuno prirodno, ali se time propušta šansa da se pomogne svakom pojedincu da dostigne svoj puni potencijal. Kad smo suočeni sa zadatkom kojim nam se čini prelakim ili preteškim, kad smo u grupi previše u zaostatku ili previše ispred ostalih, to negativno utječe na našu motivaciju. Težina zadatka i tempo usvajanja novih znanja mora biti baš kako treba kako bismo postigli optimalne rezultate. 

U Campsteru koristimo tehnologiju koja dio gradiva prilagođava svakom korisniku posebno, prepoznaje slabe i jake točke. Ima puno kompanija koje trenutno rade na ovome i s daljnjim razvojem umjetne inteligencije, ta funkcionalnost će se značajno poboljšati. 


4. Može li online učenje zamijeniti učenje uživo? 

Od kad je počela pandemija često se susrećemo s ovim pitanjem.

Iskustvo govori da ne može i da ne treba ni težiti tome - kontakt uživo, energija i povezanost koje on sa sobom nosi, nezamjenjivi su. Ipak, ni uživo obrazovanje ne može zamijeniti online obrazovanje, kao što smo imali priliku uvjeriti se tijekom ove godine. Osim toga, uslijed sve veće automatizacije i promjena na tržištu rada, te posljedično velike potrebe za dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom radnika, potreba za kvalitetnom edukacijom bit će sve veća. 

Jedino online obrazovanje može adekvatno odgovoriti na potrebu tih razmjera i znanje pružiti svima kojima je potrebno, čak iako se nalaze daleko od centra znanja - ali samo ako je osmišljeno u skladu s psihološkim aspektima učenja i uvažavajući ljudske potrebe za živim kontaktom i interakcijom. 

Vjerujem da je tehnologija alat kojim možemo poboljšati svoj učinak, a ne nešto što ikad može zamijeniti živi kontakt i dobre nastavnike. 


...kakva je onda budućnost obrazovanja?

Danas se od nas očekuje da učimo stalno i da se educiramo iz raznovrsnih područja. U svijetu već sad obrazovanje ne podrazumijeva samo usko stručna znanja, već je naglasak na razvoju kritičkog razmišljanja, interpretacije i sustavnog pogleda na stvari, kao i na mekim vještinama - vještini komunkacije, suradnje, posjedovanju empatije. U budućnosti, s razvojem umjetne inteligencije i automatiziranih sustava, koji nas mogu zamijeniti u mnogim rutinskim poslovima, navedena znanja i vještine će biti sve važnije i važnije. 

Jedna od velikih prednosti učenja danas je što imamo veliku količinu resursa na raspolaganju, možemo kombinirati uživo i online obrazovanje i izvlačiti maksimum iz oba modela.

Zato, samo naprijed, odaberite svoje načine i platforme za učenje i obogatite svoju svakodnevicu novim znanjima!

Sretno! 😊💪💪


 

2020-12-01

Autor: Ana Ranitović Osnivač - Campster

Ana je suosnivač Campstera i social impact specialist na Fakultetu u Groningenu u Nizozemskoj. Sociologiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a antropologiju doktorirala na Fakultetu u Oxfordu kao Chevening i Clarendon stipendist. Do sad je učila i predavala u 7 obrazovanih sustava širom svijeta, od Španjolske do Južne Koreje. Svoje višegodišnje iskustvo kanalizirala je u kreiranje više društveno korisnih i start-up projekata, i uvijek je otvorena za nove ideje.

Imate pitanja za Ana? Javite se: